W roku szkolnym 2012/2013 w Przedszkolu nr 2 w Swarzędzu zostało utworzone Kółko Plastyczne.

Ideą powstania tego rodzaju zajęć było zaspokojenie potrzeb plastycznych dzieci szczególnie uzdolnionych w tym kierunku. Zajęcia dodatkowe prowadzone były już trzeci  rok szkolny nieodpłatnie przez dwie nauczycielki:  Grażynę Zarembę oraz Agnieszkę Graj. Zajęcia  w tym roku szkolnym były prowadzone zamiennie w poniedziałki oraz we wtorki, w godzinach popołudniowych, tak, aby Kółko Plastyczne mogło odbywać się raz w tygodniu.

Spośród 3 najstarszych grup wybrane zostały dzieci uzdolnione plastycznie – po 4 z każdej grupy.  Przez cały rok szkolny w Kółku Plastycznym uczęszczało 12 dzieci.

Zajęcia były prowadzone według programu autorskiego „Plastyka dla Smyka” napisanego przez p. Agnieszkę Graj oraz p. Grażynę Zarembę, który to program został zatwierdzonego  przez Radę Pedagogiczną we wrześniu 2013 roku.

Na początku roku, dzięki zaangażowaniu rodziców udało się zorganizować  „wyprawkę”, która umożliwiła działanie Kółka Plastycznego.

Dzieci w ciągu całego roku wykonały następujące prace:

„Jesienne stworki” – praca z kleksami

„Nitką malowane”- praca z użyciem nici i wełny

„Kolorowe parasole” – technika mokre w mokre

„Z wizytą w pracowni garncarskiej”

„Złota jesień” – praca z materiałem przyrodniczym

„Papierowe cuda”- praca przestrzenna

„Szaruga” – praca z węglem

„Renifery św. Mikołaja” wykorzystanie papierowych talerzyków

„Świąteczne lampiony” – wykorzystanie szkła

„Kwiaty dla Babci i Dziadka” – wykonanie upominków

„Dziecięce serce”- praca z masą solną

„Kalendarz dla dziadków”-wykorzystanie fotografii

„Wszędzie biało” – metoda stemplowania

„Kolorowe plamy” – wydrapywana

„Balonowy Ktoś” – wykorzystanie balonów

„Swarzędz drewnem stoi”- projekty mebli

„Niezapomniany Swarzędz” – nadruk na drewnie

„Świąteczny wazon” – metodą decoupage I etap

„Świąteczny baranek” – praca z wydmuszką

Świąteczny wazon” – metodą decoupage II etap

„Artystą być” – spotkanie z artystą plastykiem

„Kolorowy motyl” –  tworzenie symetrii

„Wiosna, wiosna, ach to ty” – praca w plenerze

„Tulipan” – wycinanka witrażowa

„W pracowni” – wizyta w Stowarzyszeniu

„Kamienne stworki” – wykorzystanie materiału przyrodniczego – kamienia

Zajęcia wpłynęły na rozwijanie zainteresowań plastycznych, uzdolnień, twórczej aktywności dziecka, dostarczały przeżyć estetycznych.   Były przeplatane aktywnością muzyczną, ruchową. Prace dzieci były umieszczane na wystawach w holu przedszkola. Wzbudzały zainteresowanie rodziców i dzieci. Zajęcia były inspirowane literaturą dla dzieci, utworami muzycznymi, obejrzanymi zdjęciami, albumami oraz związane  z tematyką bliską dzieciom.

W ciągu całego roku, dzięki inicjatywie Kółka Plastycznego zostały zorganizowane dwa konkursy plastyczne wewnątrz przedszkolne:

•           „Barwy jesieni” – październik

•           „Swarzędz – moje miasto” – marzec

W tym roku  dzieci brały  udział w konkursach plastycznych poza przedszkolnych organizowanych przez różne instytucje, a także włączyły się  w wykonanie upominków dla zaproszonych gości z okazji 10-lecia Gminnego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Wielkopolskie ABC”. Dzieci  brały udział  również w konkursie „ Szukamy Talentów” zorganizowanym w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu przez p. Ewę Wanat. Dzieci tworzyły anioły z gliny.  Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Ich prace można było obejrzeć w Domu Kultury w Swarzędzu.

Podczas tegorocznych zajęć kółka udało się zorganizować  spotkanie z artystą plastykiem Ewą Wanat w  jej Pracowni Ceramiki w Swarzędzu .

W czerwcu odbyło  się uroczyste podsumowanie działalności koła plastycznego: wystawa prac, rozdanie pamiątkowych dyplomów  oraz  pięknych kreatywnych upominków.

 

Efekty wynikające z realizacji w/w zadania:

dla przedszkola:

  • zacieśnienie współpracy rodziców z przedszkolem,
  • indywidualizacja pracy z dzieckiem zdolnym,
  • promowanie przedszkola w środowisku,
  • nowa propozycja zajęć dodatkowych,

dla dzieci:

  • poznanie różnorodnych technik plastycznych,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • umożliwienie osiągnięcia sukcesu,
  • ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem.

 

Grażyna  Zaremba

Agnieszka  Graj

galeria