„Co nam w polskim sercu gra?”- 9 listopada Przedszkole „Misia Uszatka” , przyłączyło się do Ogólnopolskiej Uroczystości Obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości.

W trakcie przygotowań do uroczystości, dzieci miały możliwość brania udziału w cyklicznych zajęciach których, nadrzędnym celem było:  Kształtowanie postaw patriotycznych i umiłowanie do ziemi Ojczystej. W zależności od wieku zajęcia odbywały się wg stopnia trudności. Nauczyciele organizowali takie formy zajęć podczas, których nasi wychowankowie: poznali piękno krajobrazów poszczególnych regionów, miast i zabytków Polski; kultywowali tradycje ludowe poprzez poznawanie charakterystycznych cech strojów ludowych danego regionu, tańczenie wybranych tańców ludowych. Efektem czytania, prezentowania programów o tematyce patriotycznej, tworzenia galerii prac dziecięcych, albumów i gazetek jest nabycie przez przedszkolaki świadomości symboli narodowych. Dzieci naszego przedszkola znają symbole Polski, wiedzą, że należy wyrażać się o nich z szacunkiem, znają dwie zwrotki hymnu państwowego i potrafią przyjąć odpowiednią postawę podczas jego śpiewania. Kulminacją projektu edukacyjnego związanego z przygotowaniami do Uroczystości Patriotycznej był aktywny udział dzieci i personelu w akademii „Co nam w polskim sercu gra?” Nasi wychowankowie zaprezentowali wiersze, piosenki  i pieśni patriotyczne, oraz tańce ludowe. Punktualnie o godzinie 11.11 całe przedszkole – dzieci i personel – odśpiewali Hymn Polski.