Zajęcia przyrodniczo-badawcze sprzyjają wielokierunkowej aktywności dzieci. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze, uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijają umiejętność wyciągania wniosków, ćwiczą sprawność rąk i precyzję ruchów.

W środę pracowaliśmy w trzech zespołach. Każde dziecko miało szansę samodzielnie przeprowadzić eksperyment i zaobserwować różnice w gęstości substancji: wody, oleju i pianki oraz zjawisko napięcia powierzchniowego (eksperyment z brokatem).

Wśród dzieci widać było entuzjazm, zaciekawienie i radość odkrywania.

galeria