W czerwcu odbyło  się uroczyste podsumowanie działalności koła plastycznego: wystawa prac, rozdanie pamiątkowych upominków. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacić kontakt ze sztuką. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.
A. Sierschuła
galeria