W piątek 15 czerwca  w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci z grupy V . Dzieci z dużym sukcesem wystąpiły przed rodzicami i p. dyrektor.  Zaprezentowały wiele  piosenek,   tańców i wierszy, w których wyraziły miłość do rodziców i ojczyzny oraz podziękowania dla pracowników przedszkola za cztery lata opieki, troski, edukacji i wychowania. Rodzice nauczyciele i personel przedszkola przeżył wiele wzruszających chwil. Bardzo dziękujemy starszacy życzymy wam  samych sukcesów i radości.

Grażyna Zaremba

galeria