„Gaiczek zielony, pięknie przystrojony,
po wsi sobie chodzi, bo mu się tak godzi.
A ten gaik z lasu idzie,
dziwują się wszyscy ludzie.
Idzie gaik po tym moście,
przypatrują mu się goście.”

galeria