Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu przystąpiło we wrześniu do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021” pod hasłem 
„Myślę, więc nie śmiecę”.

Priorytetowym założeniem akcji było rozbudzenie świadomości
i odpowiedzialności ekologicznej oraz kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności, jak i chęci działania na rzecz środowiska naturalnego.

Dzieci, zaopatrzone w worki i jednorazowe rękawiczki, sprzątały teren wokół budynku przedszkola.

Akcję poprzedziła pogadanka oraz praktyczne warsztaty w grupach w kwestii segregacji śmieci – „Eko – Przedszkolak segreguje śmieci”.

Czynny udział w przedsięwzięciu dał dzieciom do zrozumienia, iż należy dbać
o swoje środowisko, czystość otoczenia w codziennym życiu i niewątpliwie każdy może się ku temu przyczynić.

Opiekunowie akcji dziękują serdecznie wszystkim za zaangażowanie!

Agnieszka Gronikowska

galaria