Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Przedszkolnego Konkursupt. „Eko-przedmiot z recyklingu”zorganizowanego przez: p. Agnieszkę i  p. Celinę. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu  i  wykonaniu  „Eko – przedmiotu” z materiałów ekologicznych,  z surowców wtórnych.

Konkurs miał na celu:

– rozwijanie myślenia kreatywnego oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych u dzieci,

– czynne wdrażanie do ochrony środowiska,

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

– rozwijanie zdolności manualnych,

– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,

– poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną, a rodzicami.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami: materiały, które zostały użyte do konstrukcji, kreatywność wykonanego „Eko – przedmiotu”, wkład pracy uczestnika konkursu w wykonanie pracy.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła laureatów:

1 kategoria: dzieci 3 – 4 letnie

I miejsce Kornelia  I. „Laleczki”

II miejsce Ernest  Ch . „Pajacyki”

III miejsce Wojciech  K. „Laleczki”

2 kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

I miejsce Urszula T. „Zajączki”

II miejsce Bruno  K . „Prosiaczki”

III miejsce Michał  B .”Pieski”

Wyróżnienia  

Antoni  S. „Prosiaczki”

Stanisław  P. „Prosiaczki”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a autorom nagrodzonych prac gratulujemy. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 25.10.2021r.

Celina Skrzyńska, Agnieszka Gronikowska

galeria