Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki ogólnoprzedszkolnego konkursu wiosennego pt.
„W magicznym świecie owadów” zorganizowanego przez: p. Agnieszkę i p. Celinę. Tematem konkursu było przedstawienie owadów, ukazanie ich piękna i cech charakterystycznych.

Konkurs miał na celu:

– uatrakcyjnienie realizacji treści programowych o tematyce przyrodniczej,

– rozwijanie myślenia kreatywnego oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych u dzieci,

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii,

– rozwijanie zdolności manualnych,

– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych,

– poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną, a rodzicami.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– oryginalność pracy,

– walory estetyczne,

– wkład pracy uczestnika konkursu w wykonanie pracy. 

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła laureatów:

1 kategoria: dzieci 3 – 4 letnie

I miejsce Aleksander B. „Pajacyki”

II miejsce Amelia N. „Laleczki”

III miejsce Marcelina N. „Laleczki”

2 kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

I miejsce Nikola O. „Pieski”

II miejsce Mikołaj M. „Prosiaczki”

III miejsce Stanisław P. „Prosiaczki”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, a autorom nagrodzonych prac gratulujemy! Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz niespodziankę ufundowaną przez nasze przedszkole.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach i akcjach przedszkolnych!

galeria