Dzieci z grupy Prosiaczków w ramach realizacji kolejnego zadania z projektu „Piękna Nasza Polska Cała” uczestniczyły w plenerze malarskim w ogrodzie przedszkolnym.
Mali artyści w swoich pracach przedstawili piękno wiosennego krajobrazu. 

galeria