„Już kwiaty zakwitają
W lasach, ogrodach i na łąkach

mówią o tym, że nadszedł
Czas wiosny i słonka.
Przyszły do nas kwiaty w gości
W swej wiosennej szacie,
Popatrzcie uważnie, może je poznacie?…”.

A. Łada-Grodzicka

galeria