„Idzie wiosna la, la, la, la, la,

Idzie wiosna la, la, la, la, la,
Żegnaj zimo zła pa, pa!”
(” Wiosna” J. Bernat)

Jak co roku hucznie powitaliśmy wiosnę, przeganiając zimę tańcem i piosenką

galeria