„Tak się cieszy, tak szaleje

nasz malutki świat,

bo przedszkole właśnie kończy

swe trzydzieści lat”.

 

„Już 30- lat wędrujemy z Misiem Uszatkiem”.
Pod takim hasłem 12 maja w holu Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów swój 30 jubileusz obchodziło nasze przedszkole.

Szczególną obecnością zaszczycili nas  zaproszeni przez panią dyrektor Małgorzatę Ćmakowską przedstawiciele władz Miasta i Gminy : Burmistrz Anna Tomicka, v-ce Burmistrz Agata Kubacka, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, Radna Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz, Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Barbara Kucharska oraz Proboszcz Parafii  Matki Boskiej Miłosierdzia ks. Eugeniusz Guździoł.  Uroczystość jubileuszową uświetnił pokaz prezentacji multimedialnej, czyli przegląd metod, z których czerpią  wzorce nauczyciele tego przedszkola w pracy z dziećmi. Interesującym punktem programu był też występ studentów Wydziału Rytmiki  przy Akademii Muzycznej w Poznaniu pod kierownictwem współpracującej z przedszkolem pani Agnieszki Chenczke- Orłowskiej.Najbardziej jednak oczekiwany i nagrodzony aplauzem został barwny, przystrojony w stroje ludowe wielkopolskie i krakowskie, występ artystyczny przedszkolaków z „ Misia Uszatka”. Jubileusz 30- lecia przedszkola stał się także okazją do nadania przez panią dyrektor Małgorzatę Ćmakowską Tytułu Przyjaciela Przedszkola „Miś Uszatek” dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się  do wzmocnienia wizerunku i  naszej  pracy w oczach Rodziców powierzających  wychowaniu i edukacji swoje pociechy tej, a nie innej placówce przedszkolnej w Swarzędzu. Honorowy Tytuł Przyjaciela Przedszkola otrzymali:  Anna Tomicka- burmistrz Mi G Swarzędz, Barbara Kucharska- Prezes Stowarzyszenia Osób , Stanisław Witecki- Drukarnia Swarzędzka, dr HannaBuko, Małgorzata Nowak –Cukiernia”Magdalenka. Były też gratulacje i życzenia owocnej pracy dla całego personelu przedszkola, oraz podziękowania dla dyrektor Małgorzaty Ćmakowskiej, za tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery, która jest podstawą do budowania silnych fundamentów dla współpracy całej społeczności przedszkola nr 2 „ Miś Uszatek” w Swarzędzu.

Mirela Konieczna

 

 

galeria