admin

Koncepcja Przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

Podstawa prawna:

  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
  • Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, kształtuje tolerancję, wrażliwość i zrozumienie dla innych zachowań a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat: „Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie ” („Etapy wychowania” M. Debesse).

Więcej

Występ Grupy 5 u maluszków „Na straganie”

Pięciolatki z grupy Piesków zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie młodszym kolegom. Przedstawiły inscenizację wiersza J. Brzechwy „Na straganie” oraz zaśpiewały piosenki o owocach i warzywach. Przedstawienie bardzo się podobało, dzieci otrzymały duże brawa, a w nagrodę zostały poczęstowane pysznymi owocami. M. Szyniszewska galeria https://www.dropbox.com/sh/fcbllb2qwohv8q0/AABHnZPekfdgj5jQGi5o-sk5a?dl=1

Więcej

2016.09.22 „Zdrowie na talerzu”- grupa 5

Ostatni tydzień września upłynął pięciolatkom z grupy Piesków pod hasłem „Zdrowie na talerzu”. Przypomnieliśmy sobie oraz zdobyliśmy nowe wiadomości i umiejętności o warzywach i owocach.

Więcej

2016.09.22 „Dzień Bez Samochodu”

artykuł w przygotowaniu galeria grupa 1 galeria grupa 2 galeria grupa 3 galeria grupa 4 galeria grupa 5 galeria grupa 6

Więcej

2016.09.22 Teatrzyk „Czerwony Kapturek”

  Przedstawienie przygotowane na podstawie bajki Charles’a Perrault’a.

Więcej

2016.09.05 Spotkanie z mamą Liwii- grupa 3

artykuł w przygotowaniu galeria

Więcej

2016.09.08 „Jantarynki”- Filharmonia Pomysłów- grupa 3, 4, 5, 6

Tegoroczny cykl koncertów poznańskiej Filharmonii Pomysłów rozpoczął sie przedstawieniem pt.: „Jantarynki”.

Więcej

2016.09.15″Owocowy tydzień”- grupa 4

To był wspaniały owocowy tydzień w grupie IV – Zajączków. Najpierw wspólnie urządziliśmy wystawę owoców przyniesionych przez dzieci z domu. Poznawaliśmy je przy pomocy różnych zmysłów, porównywaliśmy ich kształty, wielkość, kolor, zapach, smak.

Więcej

Wizyta Pielęgniarki – Gr.2

W poniedziałek, 12 września, Pajacyki zaprosiły do swojej sali panią pielęgniarkę Żanetę, która przepięknie poprowadziła dla nas pogadankę nt „Jak prawidłowo dbać o zęby?”. Dowiedzieliśmy się m.in. dlaczego należy myć zęby i w jaki sposób to robić oraz co dla naszych zębów jest dobre, a co im szkodzi. Na koniec spotkania pani Agnieszka wyświetliła nam […]

Więcej