admin

Start

Witam w sekcji język angielski

Więcej

Koncepcja Przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

„Dać szansę osiągnięcia sukcesu na miarę dziecięcych możliwości”

Podstawa prawna:

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to bezpieczna, przyjazna przestrzeń, inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim miejsce na pełen szacunku dialog z dzieckiem i rodzicami, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i  fizyczne,
 • Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty,
 • Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła,
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat:

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Więcej

Dokumenty RODO

https://www.misuszatek.swarzedz.pl/wp-content/uploads/2023/10/klauzula-informacyjna-art.-13-i-14-przedszkole-ogolna-dla-rodzicow.pdf https://www.misuszatek.swarzedz.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-strony-www-DO-wizerunek-cel-informacyjny-i-promocyjny-02.12.2019-MB-3.pdf

Więcej

Występ Grupy 5 u maluszków „Na straganie”

Pięciolatki z grupy Piesków zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie młodszym kolegom. Przedstawiły inscenizację wiersza J. Brzechwy „Na straganie” oraz zaśpiewały piosenki o owocach i warzywach. Przedstawienie bardzo się podobało, dzieci otrzymały duże brawa, a w nagrodę zostały poczęstowane pysznymi owocami. M. Szyniszewska galeria https://www.dropbox.com/sh/fcbllb2qwohv8q0/AABHnZPekfdgj5jQGi5o-sk5a?dl=1

Więcej

2016.09.22 „Zdrowie na talerzu”- grupa 5

Ostatni tydzień września upłynął pięciolatkom z grupy Piesków pod hasłem „Zdrowie na talerzu”. Przypomnieliśmy sobie oraz zdobyliśmy nowe wiadomości i umiejętności o warzywach i owocach.

Więcej

2016.09.22 „Dzień Bez Samochodu”

artykuł w przygotowaniu galeria grupa 1 galeria grupa 2 galeria grupa 3 galeria grupa 4 galeria grupa 5 galeria grupa 6

Więcej

2016.09.22 Teatrzyk „Czerwony Kapturek”

  Przedstawienie przygotowane na podstawie bajki Charles’a Perrault’a.

Więcej

2016.09.05 Spotkanie z mamą Liwii- grupa 3

artykuł w przygotowaniu galeria

Więcej

2016.09.08 „Jantarynki”- Filharmonia Pomysłów- grupa 3, 4, 5, 6

Tegoroczny cykl koncertów poznańskiej Filharmonii Pomysłów rozpoczął sie przedstawieniem pt.: „Jantarynki”.

Więcej

2016.09.15″Owocowy tydzień”- grupa 4

To był wspaniały owocowy tydzień w grupie IV – Zajączków. Najpierw wspólnie urządziliśmy wystawę owoców przyniesionych przez dzieci z domu. Poznawaliśmy je przy pomocy różnych zmysłów, porównywaliśmy ich kształty, wielkość, kolor, zapach, smak.

Więcej