admin

Plan rozwoju

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu Misja przedszkola: „Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie”. („Etapy wychowania” M. Debesse”)   Cele strategiczne przedszkola: Praca przedszkola będzie ukierunkowana przede wszystkim na wielostronny, wielokierunkowy rozwój dziecka oparty na podstawowej formie aktywności dziecka-zabawy, kierując się zasadą „Dziecko uczy się bawiąc i bawi […]

Więcej

O Przedszkolu

I. O przedszkolu – stopień organizacyjny: jednostka budżetowa, – status przedszkole: publiczne, – organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, – rok założenia: 1982, – dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Ćmakowska, – przedszkole 5-oddziałowe mogące przyjąć 125 dzieci w wieku od 3-6 lat, – kadra nauczycielska liczy 9 osób posiadających wykształcenie w kierunku wychowania przedszkolnego oraz […]

Więcej