Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR mgr Małgorzata Wiedemann Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany Posiadane kwalifikacje: DSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studium nauczycielskie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela przedszkola EODN kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika ODN kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej mgr Dorota Anioł Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany Posiadane kwalifikacje: UAM studia magisterskie […]

Więcej