Kącik dla Rodziców

Jak kształtować wrażliwość ekologiczną dziecka ?

– Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu na powietrzu. Zwracaj uwagę na piękno środowiska przyrodniczego. Poszukaj wiadomości, które pomogą ci wytłumaczyć dziecku, dlaczego zmieniają się pory roku. Zróbcie album fotograficzny przedstawiający okazy przyrodnicze, które was zachwyciły podczas spacerów.

Więcej

Dobra książka kształtuje…

Dobra  książka   kształtuje   wychowawczo i  intelektualnie,  pobudza   wyobraźnię, spostrzeganie  i  myślenie  czytelnika.

Więcej

Jak pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej?

Warunkiem pomyślnego startu dziecka w szkole jest odpowiednia dojrzałość emocjonalna oraz umiejętność współdziałania z innymi dziećmi i dorosłymi.

Więcej

Jak wspierać rozwój fizyczny dziecka?

1. Spędzaj z dzieckiem, jak najwięcej czasu na powietrzu.

Więcej

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

RADY  DLA  RODZICÓW 1. Mów do dziecka jak najwięcej od pierwszych dni jego życia. Jeśli nawet nie rozumie ono słów, które są do niego   kierowane, to oswaja się z akcentem, intonacją, rytmem oraz tempem mowy.

Więcej

Przygotowanie dziecka leworęcznego do pisania

Dzieci leworęczne potrzebują szczególnej pomocy w przygotowaniu do nauki szkolnej, ponieważ trudno im się przystosować do życia w świecie, w którym prawie wszystkie przedmioty zostały zaprojektowane z myślą o osobach praworęcznych. Również pismo- krój liter, sposób ich łączenia podczas pisania są dostosowane do potrzeb tych, którzy posługują się prawą ręką.

Więcej

Nadpobudliwość psychoruchowa

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo? Coraz częściej w naszych grupach przedszkolnych funkcjonują  dzieci nadpobudliwe psychoruchowe. Sprawiają one trudności wychowawcze, z którymi borykają się zarówno nauczyciele jak i rodzice. To oni często zwracają się do nas wychowawców z prośbą o pomoc oraz z pytaniem: „Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym”?

Więcej

O prawach dziecka

O PRAWACH DZIECKA Prawa wszystkich ludzi zostały zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez ONZ w 1948 roku. Później, w 1989 roku opracowano drugi ważny dokument nazwany Konwencją Prawa Dziecka. Polska podpisała Konwencję w 1991 roku. Oznacza to, że władze naszego kraju zobowiązały się dbać o to, aby prawa dziecka zapisane w Konwencji były […]

Więcej

Postawy rodzicielskie

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie osobowości dziecka Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kontaktów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dziecko się identyfikuje. Również rodzina, a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe i rozwój intelektualny.

Więcej