Plan Rozwoju

Plan rozwoju

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu Misja przedszkola: „Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie”. („Etapy wychowania” M. Debesse”)   Cele strategiczne przedszkola: Praca przedszkola będzie ukierunkowana przede wszystkim na wielostronny, wielokierunkowy rozwój dziecka oparty na podstawowej formie aktywności dziecka-zabawy, kierując się zasadą „Dziecko uczy się bawiąc i bawi […]

Więcej