Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/2022

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMEM SANITARNYM , POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA, MOŻNA ZŁOŻYĆ W PLACÓWCE DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE ( W DNIACH OD 7 DO 14 KWIETNIA 2021 r.) W TRZECH FORMACH: PAPIEROWA (TRADYCYJNA) NA DRUKU ZAMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA I DOSTARCZENIE DO  PLACÓWKI W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00. ELEKTRONICZNA, TZN. […]

Więcej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z rekrutacją dla kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych   W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dzieci (w tym dzieci, dla których są Państwo opiekunami prawnymi) danych osobowych – zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]

Więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2021/2022

UWAGA  RODZICE Rodzice , którzy deklarują chęć kontynuacji edukacji przedszkolnej swoich dzieci w naszej placówce zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od                                              01.02. r. do 15.02.2021 r. !!! […]

Więcej