Uncategorized

ODPŁATNOŚĆ ZA MARZEC 2019

Wysokość opłaty za miesiąc MARZEC jest do odbioru w biurze przedszkola od dnia 01.04.2019 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 W godzinach popołudniowych informację wydają nauczyciele poszczególnych grup.

Więcej

2019.03.06 Kolorowe eksperymenty- grupa 5

Zajęcia przyrodniczo-badawcze sprzyjają wielokierunkowej aktywności dzieci.

Więcej

SESJA ZDJĘCIOWA- WIELKANOC

UWAGA RODZICE!!! Informujemy, że dnia 14.02.2019 r. o godzinie 9.15 odbędzie się sesja zdjęciowa . Wykonane w tym dniu  zdjęcia zostaną dostarczone do placówki , aby każdy z rodziców miał możliwość osobiście zdecydować czy chciałby takie zdjęcia swojej pociechy posiadać u siebie w domu. W miarę możliwości proszę zadbać o to, aby wszystkie dzieci były […]

Więcej

Koncepcja Przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu

Podstawa prawna:

  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
  • Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, kształtuje tolerancję, wrażliwość i zrozumienie dla innych zachowań a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat: „Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie ” („Etapy wychowania” M. Debesse).

Więcej

2017.09.14 Wycieczka na Rynek GR5

W czwartek, 14 września, w ramach tematu „Moja miejscowość”  grupa V „Pieski” wyruszyła na pieszą wycieczkę ulicami Swarzędza. Dzieci przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników ruchu. Rozpoznawały i nazywały spotkane znaki drogowe, prawidłowo przechodziły przez ulicę. W czasie drogi dzieci mogły wskazywać i nazywać różne budynki (bloki niskie, wieżowce, domy jednorodzinne, kamienice). Celem wycieczki był Stary […]

Więcej

2017.06.07 Mobilne Planetarium

artykuł w przygotowaniu -kliknij tutaj galeria

Więcej

2017.06.03 Festyn Rodzinny

artykuł w przygotowaniu galeria

Więcej

Zawiadomienie o odpłatności

Odpłatność za przedszkole zbierana będzie w dniach od 13.03.-14.03.17r. (poniedziałek, wtorek) w godz. od 7:00-17:00.   Żywienie                                    161,00 zł   Eksploatacja  Za 5 godzin pobytu                      0,00 zł Za 6 godzin pobytu                    23,00 zł  Za 7 godzin pobytu                    46,00 zł Za 8 godzin pobytu                    69,00 zł Za 9 godzin pobytu                    92,00 zł Za 10 godzin pobytu                […]

Więcej