1. Prawidłowe kształtowanie się mowy dziecka ma ogromne znaczenie dla ogólnego rozwoju. Dzięki temu, że dziecko rozumie mowę i sprawnie się nią posługuje, poznaje otaczający świat oraz może wyrazić swoje spostrzeżenia i uczucia.
  2. Głośne czytanie i opowiadanie wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, pamięć i myślenie. Czytanie na głos wzbudza u kilkulatka ciekawość poznawczą, w tym zainteresowanie językiem.
  3. Uważnie obserwuj dziecko. Pamiętaj, że powinno ono prawidłowo wymawiać wszystkie głoski około 7- go roku życia, najlepiej przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania. Są to bowiem umiejętności, w których opanowaniu pomaga poprawna wymowa.
  4. Nie bagatelizuj wad wymowy u dziecka. Jeśli coś cię niepokoi, skontaktuj się z logopedą. Dzieci dotknięte wadami wymowy stają się z biegiem czasu nieśmiałe, zamknięte w sobie, mają utrudniony kontakt z innymi. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak przebiega prawidłowy rozwój mowy i jakie sygnały mogą nas niepokoić.
  5. Ćwicz z dzieckiem narządy mowy u dziecka. Jeśli ma ono utrwaloną wadę wymowy, jej usunięcie wymaga czasu (rok może nie wystarczyć). Bądź więc cierpliwy i wspieraj dziecko, motywuj je do systematycznej pracy.
  6. Pamiętaj, że w czasie rozwoju mowy zdarzają się np. zniekształcenia grup spółgłoskowych, opuszczanie przez dziecko sylab lub ich zamiana, a nawet niepłynność mowy. Są to zjawiska rozwojowe, które mogą występować najpóźniej do ukończenia 7- go roku życia. Wszystko, co jest odstępstwem od normy, może oznaczać problemy, choć oczywiście nie musi.
  7. Sygnały, które powinny cię niepokoić:

¨      Trzylatek jeszcze nie mówi. Porozumiewacie się za pomocą gestów i sylab, a czterolatek mówi dużo mniej niż jego rówieśnicy z piaskownicy. Są to symptomy opóźnionego rozwoju mowy, który nie jest wadą, ale taka sytuacja utrudnia nawiązywanie dziecięcych przyjaźni i obniża samoocenę dziecka. Możemy mu zaoszczędzić tego, stymulując rozwój mowy poprzez odpowiednie ćwiczenia językowe zalecone przez specjalistę.

¨      Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy. Dziecko nie słyszy dobrze, np. szeptu. Nawykowo mówi przez nos. Nie wymawia samogłosek ustnych (a, o, u, e, i, y) pod koniec 3- go roku życia.

Zmiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne po ukończeniu 4- go roku życia: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f, g na k, b na p (zamiast buda mówi puta). Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą, lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w

języku polskim, lecz wyraźnie ją zniekształca, np. gardłowo wymawia głoskę r, potrzebna jest pomoc logopedyczna.

¨      Lekkie zacinanie, powtarzanie sylab przez dziecko może być oznaką tzw. Rozwojowej niepłynności mowy związanej z tym, że myślenie i zasób słownictwa biernego rozwijają się szybciej niż umiejętność wypowiadania myśli przez dziecko. Jeśli jednak problem będzie się nasilał, potrzebna jest konsultacja ze specjalistą.

.

Żródło:Wychowanie w przedszkolu nr5/2013

Magdalena Szyniszewska