Dobra  książka   kształtuje   wychowawczo i  intelektualnie,  pobudza   wyobraźnię, spostrzeganie  i  myślenie  czytelnika.

 

Człowiek   nie  rodzi się czytelnikiem,  a zainteresowania  książką nie powstają  u niego samoistnie. Dziecko dopiero zostaje „ ukształtowane”  w środowisku, w którym się wychowuje. Ważne jest, aby  zainteresowania  czytelnicze rozwijać jak najwcześniej  przez udostępnienie  i uprzystępnienie dziecku  rozmaitych książek. Tylko wspólna i systematyczna  lektura  z rodzicami  bądź  nauczycielami  prowadzi  do powstania  zaciekawień  literaturą,  które  w późniejszych latach przekształcą się  w stałe zamiłowania.

Istotne jest to, że do korzystania z  książki mogą  przyzwyczaić  tylko rodzice i nauczyciele, którzy sami cechują się kulturą czytelniczą.  Przy wzajemnej współpracy domu rodzinnego  oraz środowiska edukacyjnego ( przedszkola , szkoły), dziecko może pokochać  książki,  chętnie czytać i stać się w przyszłości dojrzałym czytelnikiem z wyrobionym gustem i upodobaniami literackimi.

 

Na podstawie artykułu  Emilii  Całczyńskiej „Preferencje czytelnicze najmłodszych” opracowała Grażyna Zaremba