DRODZY RODZICE,

uprzejmie przypominamy , że Przedszkole pełni dyżur letni

od 02.07 – 31.07.2018 r.

Na w/w dyżur zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do dnia 15.06.2018 r.

w biurze administracji przedszkola.

Odpłatność za dyżur letni proporcjonalnie do zadeklarowanych dni.
( za nieobecność w okresie dyżuru nie ma zwrotów)

W przypadku chęci zgłoszenia dziecka na dyżur letni do innej placówki prosimy o zgłaszanie się po odpowiedni wniosek również do biura administracji przedszkola.