Prosimy o zgłaszanie dzieci, które   będą obecne w dniu 02.05.2019 r. z uwagi na organizację pracy przedszkola i zaplanowanie wyżywienia.
Zgłoszenia proszę kierować do nauczycieli poszczególnych grup do dnia 25.04.2019 r.