Zwracamy się do rodziców o podanie informacji dotyczącej pobytu dzieci w przedszkolu w dniach od 27.12 do 30.12.2023 r. ( okres między świąteczny ). Z uwagi na małą frekwencję w tych dniach jest konieczne ustalenie ilości potrzebnych produktów do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Prosimy podać informację do dnia 20.12.2022 r. telefonicznie (61 8174-233, 502302488) lub na adres mailowy grupy.

Podajemy dzieci, które będą obecne w tych dniach.