UWAGA RODZICE

 Z DNIEM 23.07.2020 r.

Wznawiamy możliwość przyprowadzania i odbierania

dzieci przez osoby upoważnione (osoby pełnoletnie)

tzn. osoby dorosłe ujęte w upoważnieniach podanych w ciągu roku szkolnego.