RADY  DLA  RODZICÓW

1. Mów do dziecka jak najwięcej od pierwszych dni jego życia. Jeśli nawet nie rozumie ono słów, które są do niego   kierowane, to oswaja się z akcentem, intonacją, rytmem oraz tempem mowy.

2. Wypowiedzi, które kierujesz do najmłodszych powinny być proste, poprawne pod względem fonetycznym i gramatycznym, a wymowa wyraźna. Unikaj „języka dziecięcego” i sztucznych zdrobnień. Gdy dziecko mówi „po swojemu”, powtarzaj po nim tę samą treść w poprawnej gramatycznie formie.

3. Wspomagaj rozwój słuchu dziecka. Baw się z nim w rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt i dźwięków płynących z otoczenia.

4. Śpiewaj dziecku i z dzieckiem, słuchaj muzyki, graj z nim na instrumentach. Słuch muzyczny umożliwia dziecku różnicowanie dźwięków pod względem wysokości, tonu, barwy, tempa, rytmu czy akcentu. Są to zjawiska wspólne dla muzyki i mowy.

5. Zachęcaj dziecko do mówienia. Organizuj takie sytuacje zabawowe, bogate w doznania wielozmysłowe, które aktywizują czynności psychiczne i pobudzają do wypowiedzi.

6. Ucz słuchania, kiedy mówią inni. To ważna umiejętność, pozwalająca zrozumieć drugą osobę i adekwatnie jej opowiedzieć.

7. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań. Pomagają one nawiązać kontakt i są jedną z form treningu językowego. Dziecko, by chciało mówić, musi mieć obok siebie chętna osobę, zainteresowaną tym, co chce ono wyrazić.

8. Codziennie czytaj dziecku. Głośne czytanie i opowiadanie wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, pamięć i myślenie.

9. Komentuj możliwie często to, co robisz i co robi dziecko, np.: Teraz gotuję, a później wyjdziemy na spacer.

10. Ćwicz z dzieckiem narządy mowy w formie zabawy – „gimnastyka buzi i języka”. Sprawne funkcjonowanie narządów mowy to warunek prawidłowego wymawiania wszystkich głosek.

11. Zwróć uwagę, aby dziecko oddychało nosem. W przypadku, gdy oddycha ustami, zwróć się do pediatry o ustalenie przyczyny.

12. Od najmłodszych lat ucz dbałości o higienę jamy ustnej.

13. Jeśli zaobserwujesz wady wymowy u swojego dziecka, nie łudź się, że „samo z tego wyrośnie”. Powinieneś w razie potrzeby zgłosić się do logopedy o pomoc oraz sam regularnie pracować z dzieckiem.

14. Nie krytykuj mowy dziecka w jego obecności ani w obecności innych dzieci. Nie porównujmy go z rówieśnikami. Uświadamianie dziecku, że jego mowa jest dla rodziców problemem i zmartwieniem, wywoła skutek odwrotny do zamierzonego, zniechęci je i zablokuje.

Źródło: „Wychowania w  Przedszkolu” Nr1 styczeń 2013r

Hanna Jankowska