DSC_0002


DSC_0007

DYREKTOR

mgr Małgorzata Wiedemann

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • DSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studium nauczycielskie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela przedszkola
 • EODN kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • ODN kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

mgr Dorota Anioł

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność: edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Zainteresowania: muzyka – gra na pianinie


mgr Paulina Klak

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


mgr Greta Stachowiak

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej, specjalność: terapia pedagogiczna

Zainteresowania: literatura, teatr, krajoznawstwo, wycieczki rowerowe


mgr Magdalena Szyniszewska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • ODN kurs kwalifikacyjny – organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi

Zainteresowania: wycieczki krajoznawcze i turystyka, ogród, literatura
mgr Mirela Konieczna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna
 • WOM studium przedmiotowo – metodyczne: pedagogika przedszkolna
 • ODN kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Państwowa Szkoła Baletowa w Poznaniu

Zainteresowania: muzyka, taniec, historia, pedagogika małego dziecka

 mgr Patrycja Tyl

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • UAM studia magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Zainteresownia: muzyka, książkigrazynkazaremba1

mgr Grażyna Zaremba

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • DSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studium Nauczycielskie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela przedszkola

Zainteresowania: joga, wycieczki rowerowe, nordic walking, psychologia, literatura iberoamerykańska, gotowanie


mgr Renata Waligóra

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


mgr Anna Sierschuła

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Posiadane kwalifikacje:

 • GSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna
 • WWSSE studia licencjackie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna
 • GSW studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Zainteresowania: literatura, muzyka, wycieczki rowerowe


mgr Karolina Szubert

Stopień awansu zawodowego: