DSC_0002


DSC_0007

DYREKTOR

mgr Małgorzata Ćmakowska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • ODN kurs kwalifikacyjny – organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi

 

Zainteresowania: literatura, muzyka, dobry film (szczególnie o tematyce historycznej)


 

mgr Dorota Anioł

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność: edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

 

Zainteresowania: muzyka – gra na pianinie


 

mgr Agnieszka Graj

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia licencjackie – kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna z terapią
 • UAM studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność: oligofrenopedagogika

 

Zainteresowania: fotografia, grafika komputerowa, podróże


 

mgr Greta Stachowiak

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej, specjalność: terapia pedagogiczna

 

Zainteresowania: literatura, teatr, krajoznawstwo, wycieczki rowerowe


 

mgr Magdalena Szyniszewska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • ODN kurs kwalifikacyjny – organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi

 

Zainteresowania: wycieczki krajoznawcze i turystyka, ogród, literatura


 

mgr Małgorzata Wiedemann

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • DSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studium nauczycielskie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela przedszkola
 • EODN kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika

 

Zainteresowania: muzyka klasyczna, literatura faktu, techniki relaksacyjne, terapia sztuką


 


mgr Mirela Konieczna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna
 • WOM studium przedmiotowo – metodyczne: pedagogika przedszkolna
 • ODN kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Państwowa Szkoła Baletowa w Poznaniu

 

Zainteresowania: muzyka, taniec, historia, pedagogika małego dziecka

 

Zastępstwo – mgr Patrycja Tyl

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • UAM studia magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

 

Zainteresownia: muzyka, książki


 

mgr Aldona Tuszyńska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna
 • OEdN kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika
 • ODN kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi

 

Zainteresowania: florystyka, podróże bliskie i dalekie, muzyka klasyczna


 

grazynkazaremba1

mgr Grażyna Zaremba

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Posiadane kwalifikacje:

 • DSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studium Nauczycielskie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela przedszkola

 

Zainteresowania: joga, wycieczki rowerowe, nordic walking, psychologia, literatura iberoamerykańska, gotowanie


 

mgr Anna Tylkowska-Czarnecka

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Posiadane kwalifikacje:

 • UAM studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika ogólna
 • UAM studia licencjackie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • UAM studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna
 • UAM studia podyplomowe – kierunek teologia, specjalność: humanistyczna – nauki o rodzinie
 • UKSW studia podyplomowe – kierunek teologia, specjalność: humanistyczna – nauki o rodzinie

 

Zainteresowania: rodzina, literatura, fotografia, malarstwo


 

mgr Anna Sierschuła

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Posiadane kwalifikacje:

 • GSW studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna
 • WWSSE studia licencjackie – kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna
 • GSW studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Zainteresowania: literatura, muzyka, wycieczki rowerowe


 

mgr Aleksander Wiatr

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Posiadane kwalifikacje:

 • WSP Kraków studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • AWF Kraków studia podyplomowe – korekta wad postawy
 • WSP Kraków studia podyplomowe – kierunek pedagogika, specjalność historia
 • AWF Kraków studia trenerskie – specjalnośc: piłka nożna

 

Zainteresowania: sport, film, podróże.