REGULAMIN

Zapraszamy do udziału w przedszkolnym konkursie
plastyczno – technicznym pt.

„Eko-przedmiot
z recyklingu”

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs ekologiczny dedykowany dla wszystkich dzieci i rodziców.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria: dzieci 3 – 4 letnie

– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:

Zaprojektowanie i wykonanie „Eko-przedmiotu” z materiałów ekologicznych, z surowców wtórnych. Jako materiały nadające się do recyklingu należy rozumieć wszystkie bezpieczne opakowania po produktach, które można ponownie wykorzystać.

  • Wymiar pracy max. 30×40 cm.
  • Technika wykonania pracy jest dowolna.
  • Każdy „Eko-przedmiot” posiada tytuł – nazwę.
  • Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.

Terminy:

Termin dostarczenia  prac  – do 15.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.10.2021 r.

Kryteria oceny:

– materiały, które zostały użyte do konstrukcji,

– kreatywność wykonanego „Eko-przedmiotu”,

– wkład pracy uczestnika konkursu w wykonanie pracy.

Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc
w dwóch kategoriach wiekowych oraz dyplomy dla wszystkich dzieci.

Dodatkowe ustalenia konkursowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego.

Z przekazaniem pracy organizatorom konkursu, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć, informacji rozstrzygających konkurs na stronie internetowej przedszkola.

Organizatorzy: Agnieszka Gronikowska, Celina Skrzyńska

Szczegóły na plakacie oraz w wiadomościach od Wychowawców.