VIII GMINNY  KONKURS EKOLOGICZNY

Dnia 14.04.2011 roku, w Przedszkolu nr 3  odbył się VIII gminny konkurs ekologiczny pod hasłem „Choć przedszkolak jest nieduży, to przyrodzie wie jak służyć”. Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych, z najstarszych grup wiekowych. Naszą placówkę reprezentowała drużyna wyłoniona z grupy V w składzie: Marika Witaszak, Anastazja Portala i Szymon Bielak.

Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozbudzanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Udział w konkursie poprzedziła realizacja w grupie IV i V tematu kompleksowego dotyczącego ekologii. W ramach przygotowań do konkursu  dzieci nauczyły się piosenki „Ekologia” oraz wykonały album pt. „Pomagamy przyrodzie”. Każda praca została opatrzona komentarzem, zapisanym przez nauczyciela na podstawie rozmowy z autorem rysunku.

Przed zawodnikami zostały postawione zadania, wymagające dużej wiedzy z zakresu omawianej tematyki oraz dotyczące różnorodnej aktywności: umysłowej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. Dzieci indywidualnie odpowiadały na pytania związane z ochroną przyrody, śpiewały piosenkę „Ekologia”, układały obrazek złożony z wielu części, ozdabiały w zespole torbę ekologiczną oraz zaprezentowały wykonany wcześniej album pt. „Pomagamy przyrodzie”.

Jury bardzo wysoko oceniło poziom wiedzy ekologicznej przedszkolaków i przyznało wszystkim drużynom zaszczytne, pierwsze miejsce. Każdy uczestnik konkursu otrzymał imienny dyplom oraz drobne upominki, a placówka którą reprezentowały album przyrodniczy oraz pamiątkowy dyplom.

 

Aldona Tuszyńska

 

galeria