„W magicznym świecie owadów”

Zapraszamy serdecznie dzieci z Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek”
wraz z rodzicami do udziału w przedszkolnym konkursie
plastyczno-technicznym pt. ”W magicznym świecie owadów”

Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowań ekologicznych u dzieci – kształtowanie postaw proekologicznych,
– rozwijanie myślenia kreatywnego oraz sprawności manualnych,
– uatrakcyjnienie realizacji treści programowych w aspekcie przyrodniczym,
– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac o charakterze plastyczno-technicznym,
– poszerzanie współpracy między placówką przedszkolną, a rodzicami. 

Zasady i warunki udziału w niniejszym konkursie: 

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich dzieci i rodziców z Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu.

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie owadów, ich piękna i cech charakterystycznych w dowolnej technice plastycznej lub plastyczno-technicznej. 

Wymiary formy plastycznej: rozmiar od A4 do A3.

Wymiary formy plastyczno-technicznej: max 30 cm. 

Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, opatrzoną na odwrocie metryczką z imieniem, nazwiskiem oraz grupą, do której uczęszcza. 

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– I kategoria: dzieci 3-4 letnie,
– II kategoria: dzieci 5-6 letnie. 

Czas trwania konkursu: 15-25.03.2022 r. (ostateczny termin dostarczenia prac: 25.03.2022 r. – do godziny 12).

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów: 01.04.2022 r. 

Kryteria oceny: 

– zgodność pracy z tematem konkursu oraz z regulaminem,

– oryginalność, pomysłowość pracy, 

– estetyka wykonanej pracy, 

– wkład pracy, zaangażowanie uczestnika konkursu w wykonanie pracy. 

Dodatkowe ustalenia konkursowe: 

Udział w konkursie „W magicznym świecie owadów” jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego. 

Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich dzieci. 

Z przekazaniem pracy organizatorom konkursu, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć, informacji rozstrzygających konkurs na stronie internetowej przedszkola. 

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Gronikowska, Celina Skrzyńska.