Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

www.ko.poznan.pl

 

Miasto i Gmina Swarzędz

www.swarzedz.pl

 

Wydawnictwo Edukacja Polska

www.edukacjapolska.com.pl

 

Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” E.Tokarska, J.Kopała

http://edukacjapolska.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=6