15 marca 2014 roku aktorzy krakowskiego Studia Małych Form Teatralnych ART-RE zaprosili przedszkolaków na humoreskę sceniczną o niezwykłym lekarzu, znającym mowę wszystkich zwierząt.

Tytułowemu bohaterowi udaje się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym.Umiejętność rozmowy z każdym, okazanie ciepłego gestu, a tym bardziej przyjaźni i miłości oraz walki dobra ze złem pozwala zastanowić się nad sensem własnego życia.
Spektakl miał na celu zachęcenie dzieci do właściwego wyboru pozytywnych wartości i zastanowieniem się nad własnym postępowaniem.