UWAGA RODZICE

 Z DNIEM 16.06.2020 r . dopuszczamy możliwość

 ODBIORU (!!!) dzieci przez osoby upoważnione

tzn. osoby dorosłe ujęte w upoważnieniach podanych w ciągu roku szkolnego.

                       PRZYPROWADZA

 rano do Przedszkola nadal rodzic lub opiekun prawny