W biurze Przedszkola od dnia 04.06.2018 r.  są do odbioru odcinki o wysokości opłaty za miesiąc
CZERWIEC   2018.
Odbiór w godzinach od 7.00 do 15.00
Po godzinie 15.00 informacja będzie wydawana przez nauczycieli grup.