Wysokość opłaty za miesiąc grudzień jest do odbioru w biurze przedszkola od dnia
02.01.2019 r. w godzinach od 7.00 do 15.00

W godzinach popołudniowych informację wydają nauczyciele poszczególnych grup.

Nadal są do nabycia w biurze przedszkola kalendarze na rok 2019  z wizerunkiem dziecka.
Koszt  kompletu  38 zł. (kalendarze dostępne do 09.01.2019 r. , po tym terminie zostaną zwrócone do utylizacji)

ZAPRASZAMY