Informujemy , iż  odpłatność za miesiąc wrzesień będzie regulowana w miesiącu październiku.
Odbiór informacji o jej wysokości otrzymacie Państwo od 02.10.2018 r. w biurze przedszkola
w godzinach od 7.00 do 15.00, a po tej godzinie będą wydawane przez nauczycieli grup.
Analogicznie będą wyglądały następne miesiące.