Wysokość opłaty za miesiąc styczeń jest do odbioru w biurze przedszkola od dnia
04.02.2019 r. w godzinach od 7.00 do 15.00

W godzinach popołudniowych informację wydają nauczyciele poszczególnych grup.