Informujemy, że od dnia 02.07.2018 r. będą wydawane informacje o wysokości opłaty
za miesiąc lipiec 2018 (dyżur letni).
Prosimy o zgłaszanie się do biura administracji przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00 każdego dnia.

Opłaty naliczone w miesiącu lipcu zawierają opłatę za deklarowaną obecność w przedszkolu w czasie dyżuru ,jak również odpisy za nieobecności w miesiącu czerwcu ( dla dzieci które uczęszczają do naszego przedszkola) .
Odpisy należne dla dzieci z Przedszkola nr 2 , które nie będą obecne w czasie dyżuru  zostaną zwrócone na konta bankowe .