I. O przedszkolu 
– stopień organizacyjny: jednostka budżetowa, 
– status przedszkole: publiczne, 
– organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 
– rok założenia: 1982, 
– dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Ćmakowska, 
– przedszkole 5-oddziałowe mogące przyjąć 125 dzieci w wieku od 3-6 lat, 
– kadra nauczycielska liczy 9 osób posiadających wykształcenie w kierunku wychowania przedszkolnego oraz 1 katechetka i 1 logopeda, 
– przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 – 17:00. 

II. Infrastruktura przedszkola 
– przedszkole jednopoziomowe przystosowane również do naboru dzieci niepełnosprawnych (podjazdy do wózków inwalidzkich), 
– powierzchnia przedszkola 841 m2 z 5 salami zajęciowymi i salą sportową do zajęć rytmicznych, gimnastycznych i korekcyjnych, 
– przy każdej sali łazienki dostosowane do wzrostu dzieci, 
– sale przestrzenne i słoneczne z bezpośrednim wyjściem na ogród przedszkolny, 
– duży ogród przedszkolny wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw dzieci, 
– otoczenie przedszkola stanowi zróżnicowany drzewostan oraz krzewy będące ozdobą placówki a zarazem bogaty material do celów poznawczo-dydaktycznych. 

III. Oferujemy 
– naukę języka angielskiego, 
– rytmikę,
– opiekę logopedyczną, 
– zajęcia plastyczne
– spotkania z kulturą (koncerty artystów z filharmonii, teatr), 
– ciekawe wycieczki (fabryka bombek, ferma strusi).