Dyrektor  Przedszkola

ZAPRASZAM DO PODPISANIA PROTOKOŁU Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW,

KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27.09.2018 r.

 Protokół będzie dostępny w administracji przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00.

 Protokół  podpisują osoby które były obecne na zebraniu w w/w dniu.(!)