6 i 7 marca 2014r. dzieci z Grupy 3 „Prosiaczek” – w wyniku zabaw małymi formami teatralnymi – wystawiły przedstawienie w oparciu o wiersz Doroty Gellner „Gdy nadchodzi wiosna”. Początkowo na widowni miały zasiąść tylko dzieci z Grupy 4 (jako, że realizujemy ten sam temat). Spotkawszy się jednak z pozytywnym odzewem, mocem gratulacji oraz gromkimi brawami… postanowiliśmy zaprosić także pozostałe grupy. I tym sposobem daliśmy cały cykl występów (aż cztery!), z których każde zwieńczone było wspólnym tańcem i piosenką przy akompaniamencie gitary. Wspólna zabawa pozwoliła na integrację międzygrupową i bardzo podobała sie dzieciom – zarówno gościom jak i gospodarzom.

Serdecznie dziękuję Rodzicom z Grupy 3 za pomoc w organizacji przedstawienia 🙂

Agnieszka Graj

galeria