25.03.2010 roku dzieci z grupy V uczestniczyły w kursie pierwszej pomocy dla dzieci prowadzonym przez ratownika medycznego.

 

Podczas zajęć prowadzonych w formie rozmowy i ćwiczeń dzieci uczyły się podstawowych zasad radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i życia: sposobu powiadamiania służb ratunkowych- numery alarmowe oraz sprawdzania funkcji życiowych. Podczas spotkania z ratownikiem dzieci ćwiczyły masaż serca na profesjonalnym sprzęcie- fantomie Adasiu i trenowały na sobie układanie w pozycji bocznej bezpiecznej.

Sześciolatki dowiedziały się także, że nie wolno prowadzić ćwiczeń reanimacyjnych na „prawdziwej osobie” tylko, jak podkreślił pan Marcin wyłącznie na fantomie.

Ważne jest, aby od najmłodszych lat kształtować w dzieciach odruch ratowania życia, bowiem szkoląc i uświadamiając dzieci nie będzie miejsca w przyszłości na obojętność wobec drugiego człowieka. Wiele zależy od podejścia rodziców do tej sprawy, dlatego też dziękuję rodzicom dzieci 6-letnich, którzy z ogromną przychylnością odnieśli się do mojej propozycji zorganizowania kursu pierwszej pomocy dla dzieci i sfinansowali to przedsięwzięcie, które na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Małgorzata Wiedemann

galeria