W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMEM SANITARNYM , POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA, MOŻNA ZŁOŻYĆ W PLACÓWCE DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE ( W DNIACH OD 7 DO 14 KWIETNIA 2021 r.) W TRZECH FORMACH:

  1. PAPIEROWA (TRADYCYJNA) NA DRUKU ZAMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA I DOSTARCZENIE DO  PLACÓWKI W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00.
  2. ELEKTRONICZNA, TZN. WYPEŁNIONY OBOWIĄZUJĄCY DRUK Z PODPISEM RODZICA, SKAN LUB ZDJĘCIE TEGO DOKUMENTU I PRZESŁANIE W TEJ FORMIE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES PRZEDSZKOLA   przedszkolenr2swarzedz@onet.pl
  3. ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA NA STRONIE   NABÓR VULCAN W WITRYNIE KANDYDATA , W DZIALE AKTUALNOŚCI