Od dnia  20.04.2022 r. ( godzina 15.00) 

do dnia   28.04.2022 r   (godzina 15.00)

 przyjmowane będą  potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola

( ZGODNIE Z LISTĄ ZAKWALIFIKOWANYCH )

Dokumenty będą przyjmowane  w administracji przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00