22 kwietnia 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Link do naboru elektronicznego zostanie udostępniony na stronie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w terminie późniejszym.

zasady rekrutacji

kryteria-Uchwała Rady Miejskiej

terminy rekrutacji- zarządzenie Burmistrza