UWAGA  RODZICE

Rodzice , którzy deklarują chęć kontynuacji edukacji przedszkolnej swoich dzieci w naszej placówce zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od

                                             01.02. r. do 15.02.2021 r. !!!

Druk deklaracji do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub z powodu braku możliwości , bezpośrednio w placówce w godzinach 7.00 do 15.00.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją i miejsce to zostanie automatycznie udostępnione w naborze na rok 2021/2022.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są w zakładce REKRUTACJA .