REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !!!

 Proces rekrutacji odbywać się będzie według harmonogramu.
Wnioski  wraz z załącznikami będzie można składać
 od dnia 26.03   do 30.03      w placówce pierwszego wyboru w godzinach ustalonych przez placówki.
( godziny zostaną ustalone w terminie późniejszym ).