Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021- potwierdzenie woli (!!!)

REKRUTACJA 2020/2021

Od dnia  02.06.2020 r. do 09.06.2020 r.

będą przyjmowane deklaracje potwierdzenia woli

Dokumenty będą przyjmowane     w dniu

2; 3; 4; 5; 9 czerwiec w godzinach od   9.00 do 13.00

oraz          8 czerwca w godzinach od 14.00 do 16.30

REKRUTACJA 2020/2021- DOKUMENTY

SKŁADANIE PEŁNEGO(!) KOMPLETU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

W DNIACH OD 18 – 22. 05. 2020 r.

GODZINY ODBIORU    PN, WT, ŚR, PT   9.00  – 13.00

                                     CZW   14.00  – 16.30

DOKUMENTACJA BĘDZIE PRZYJMOWANA Z ZACHOWANIEM WSZELKICH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.

Prosimy o przygotowanie własnych środków ochrony osobistej

(maseczek i rękawiczek oraz przyboru do pisania).

NABÓR – zmiana terminów.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

 

Szanowni Państwo,   ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

 

  • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa on od  16 marca do 30 marca 2020 r.
  • termin składania wniosków w wersji papierowej (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

 

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

 

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, w przypadku przedszkoli w formie określonej w uchwale nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (uchwały dostępne na stronie naboru).

Harmonogram rekrutacji- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18.03.20r.

harmonogram rekrutacji

Uchwała

uchwała – określenia kryteriów wraz z liczbą punktów

Harmonogram rekrutacji

zarządzenie harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji

zasady_rekrutacji_2020_przedszkola

Deklaracja kontynuacji

deklaracja_kontynuacja_przedszkola

Oświadczenia

oświadczenie_zamieszkiwanie
oświadczenie_rodzeństwo
oświadczenie_podatek
oświadczenie_asystent_rodziny
oświadczenie_wielodzietność
oswiadczenie_samotne wychowywanie dziecka

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

potwierdzenie woli