28.10.2013 roku w grupie 6-latków odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej, w którym wzięły także udział dzieci 5-letnie.

Nasz gość opowiedział o swojej codziennej pracy oraz rozmawiał z dziećmi na temat zagrożeń i niebezpieceństw, na które mogą być narażone  w codziennym życiu. Spotkanie stało się także pretekstem do utrwalenia przez przedszkolaków podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dzieci udowodniły doskonałą znajomość numerów alarmowych oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, przedszkolu i na placu zabaw. Na zakończenie spotkania przedszkolacy otrzymali książeczki z łamigłówkami oraz plakaty. To kolejne spotkanie w ramach programu edukacyjnego „Rośnij zdrowo- żyj bezpiecznie” było świetną okazją do sprawdzenia dziecięcej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

galeria